keyboards-1614901652325-7351_edited.jpg

Audit IT infraštruktúry

Nechajte si vypracovať komplexný audit IT infraštruktúry.

 

Hĺbkový audit je prvým procesom, ktorý uskutočníme v prípade akvizície s novým klientom. Robíme to preto, aby sme čo najlepšie porozumeli vašim technologickým riešeniam, zistili ich hrozby a nedostatky a následne navrhli ich efektívne riešenia. Hľadáme hrozby a nedostatky, ktoré môžu ovplyvňovať vašu bezpečnosť, prípadne nie sú v súlade so štandardmi alebo zvyklosťami vo svete IT.

Z auditu vždy vyhovujeme podrobnú správu, ktorá obsahuje podrobné riešenia a odporúčania. Na základe auditu vám pripravíme personalizované riešenie vašich hrozieb a nedostatkov.

Audit je u nás vždy zdarma !