4172567.jpg

Cloudové riešenia

Ponúkame cloudové riešenia ako ideálny nástroj pre malé aj veľké podniky.

 

Cloud môžeme charakterizovať ako platformu, ktorá prostredníctvom internetu poskytuje služby na prevádzku vašich aplikácií, dátového úložiska, počítačového výkonu, webhostingu a mnoho ďalších služieb. Clound riešenia môžete používať prakticky odkiaľkoľvek, stačí vám len pripojenie na internet. Výhodou je, že dáta sú uložené na cloude ihneď po skončení synchronizácie zálohovania. V prípade, že k dôjde poškodeniu alebo krádeži vášho počítača, stále budete mať prístup k aktuálnym súborom.

Cloud umožňuje vysokú mieru škálovateľnosti výpočtových kapacít podľa aktuálnej potreby zákazníka. 

Najpoužívanejšie obchodné modely poskytovania cloudových služieb

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

Podľa štandardu IETF je IaaS najzákladnejší cloudový model, ktorý ponúka fyzické alebo virtuálne počítače. Najviac využívaná je virtualizácia na báze hypervisortechnológií Hyper-V, VMware ESX/ESXi, Xen, Oracle VirtualBox, KVM. Naša spoločnosť preferuje riešenia od VMware, ktoré sa nám osvedčili pri mnohých projektoch. Najčastejšie poskytované zdroje sú knižnice diskových imageov pre virtuálne počítače (Virtual Machine Disk Image Library), Raw Block Storage, File Storage alebo Object Storage, firewally, load balancery, rozsah IP adries a VLANs. Cloudoví poskytovatelia ich ponúkajú a na vyžiadanie poskytujú z veľkého rozsahu infraštruktúrnych zdrojov (pool) nainštalovaných v datacentrách. Tieto technológie umožňujú vysokú mieru škálovateľnosti podľa aktuálnych potrieb zákazníka.

Platform-as-a-Service (PaaS)
 

V modeli PaaS cloudový poskytovateľ ponúka výpočtovú platformu, ktorá typicky obsahuje operačný systém, prostredie pre programovací jazyk, databázu a webový server. Prináša to rôzne výhody, ako napríklad: programátori nepotrebujú pri vývoji softvéru nákladné investície do hardvéru a softvéru. Typickým príkladom obchodného modelu PaaS je MS Azure, ktorý samozrejme poskytujeme.

Software-as-a-Service (SaaS)
 

SaaS umožňuje používateľom prístup priamo do aplikačného softvéru alebo databáz. Cloudový poskytovateľ sa stará o infraštruktúru a o platformu, na ktorej beží daná aplikácia. SaaS môžeme chápať ako softvér na vyžiadanie, ktorý môže byť platený formou

Pay-per-Use (platba podľa používania) alebo na báze predplatného. Výhodou obchodného modelu SaaS je flexibilná cena,

ktorá sa mení podľa počtu používateľov. Najväčšími výhodami cloundových riešení je ich flexibilita a dostupnosť. To sú dva kľúčové parametre, ktoré cloudové riešenia prinášajú a ktoré vám pomôžu k lepším výsledkom.