technologia-154347.jpg

 

Navrhneme vám efektívne riešenia s ohľadom na vaše štruktúry a procesy.

 

Prevádzka aplikácii

 

Neodmysliteľnou súčasťou kvalitných aplikácií je ich vysoká spoľahlivosť a dostupnosť. Pre dosiahnutie tohto cieľu je dôležité dôkladné navrhnutie a implementovanie IT infraštruktúry, ktorá bude slúžiť ako úložisko pre aplikáciu. Infraštruktúra musí byť bezpečná, odolná voči prípadným výpadkom a iným nežiadúcim situáciám. Jedným z možných riešení je serverová farma, ktorá je dostatočne redundantná a škálovateľná. V prípade zlyhania jedného z komponentov infraštruktúry samotná aplikácia funguje bez akýchkoľvek problémov naďalej. 

Firemné aplikačné servery

Umožňujú sústrediť firemný softvér na našich zabezpečených serveroch, z ktorých sa jednoducho pomocou VPN ( dokážu zamestnanci pripojiť z hocijakého miesta na svete a vykonávať tak naďalej svoju profesiu bez nutnosti fyzického navštívenia sídla spoločnosti . 

 

Sieťové pripojenie

 

Poskytujeme komplexné sieťové riešenia, na základe ktorých sa zostavuje vaša serverová farma. Postaráme sa o vaše routere, switche, bezdrôtové siete a LTE siete. To všetko pri dodržaní najvyššej bezpečnosti.

 

Platform engineering

 

Pri rozsiahlych systémoch vám pomôžeme pospájať jednotlivé komponenty systému tak, aby tvorili jeden funkčný celok.

Návrh a realizácia IT riešení