4172577.jpg

Virtualizácia

Ušetrite kapitál a využite naše servery.

Virtualizácia vám dovolí spustiť viacero operačných systémov na jednom serveri ( kontinuálne môže fungovať napríklad Linux server s Windows serverom či telefónnou ústredňou ) ako aj môžete využívať jeden server na viacero úloh ( účtovníctvo, databázy, aplikácie atď. ). 

Výhody virtualizácie:

Úspora nákladov - hardvér, personálne náklady, priestorové náklady, náklady na energiu (znížený počet serverov, klimatizácia), zjednodušený manažment IT prostredia

Znížený čas na administratívu– vďaka centralizovanému manažmentu (jednotná manažment konzola) pre celé virtuálne prostredie. Jednoduchý manažment spravovaných virtuálnych serverov a ich presun z jedného podkladového servera na druhý, zjednodušený manažment pri aktualizácii daných virtuálnych alebo podkladových serverov

Znížené riziká pri hardvérovej havárii – vďaka rýchlemu presunu virtuálnych serverov z jedného hardvéru na druhý (virtuálny hosť) znížite čas výpadku na minimum. Virtualizácia umožňuje jednoduché vytváranie load balancingu, možnosť vytvárať live snapshots z bežiaceho virtuálneho operačného systému, naplánovanie (scheduling) snapshotov, zabezpečí kratší čas na obnovu operačného systému po výpadku

Rozširovanie IT infraštruktúry – jednoduché nasadzovanie nových virtuálnych, ako aj podkladových serverov, pridávanie a znižovanie výkonu pre jednotlivé virtuálne servery (RAM, CPU, HDD, sieťové karty atď.)