2865574.jpg

Zálohovanie

Vy sami si určíte, ktoré kritické dáta chcete chrániť a kedy.

 

Aj vy môžete bezpečne zálohovať a ochrániť dáta a údaje s využitím cloudových riešení pred stratou spôsobenou zlyhaním hardvéru alebo výpadkom v dôsledku poruchy zariadenia,  kybernetického útoku alebo ransomvérom. Služba Zálohovania umožní zálohovanie aplikácií z virtualizovaných systémov (VM) vo vašej infraštruktúre alebo na našom clounde. Záloha dát do cloudu zaručuje transparentnú cenovú politiku v závislosti od počtu zálohovaných VM a obsadeného diskového priestoru. Toto riešenie funguje ako stroj času. Ak sa stane čokoľvek do zhruba 4 hodín dokážeme spustiť na novom hardvéri obnovu a váš systém dostaneme do pôvodného stavu.